Hướng Dẫn


VIDEO HƯỚNG DẪN:Hướng Dẫn Lên Đơn:

1. bạn vào trang bạn cần đặt hàng để copy link, sau đó bạn vào web www.knorder.com vào mục Lên Đơn như "ảnh"vào thì sẽ hiện lên 1 bảng như "ảnh" để các bạn lên đơn- Mục Email: các bạn nhớ nhập đúng địa chỉ mail để chúng tôi gửi hóa đơn thanh toán hoặc bảng giá ạ ^^


sau khi lên đơn thì chúng tôi check và sẽ có gửi mail lại để xác nhận cho các bạn ạ ^^